Algemene Voorwaarden

 

Lees de algemene voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig, voordat u gebruik maakt van de website de American Chiropractic (de “Service”) beheert door de American Chiropractic (“we”, “wij”, “ons”, “onze”).

Uw toegang en gebruik van de Service is op conditionele voorwaarde dat u instemt tot het nastreven van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers, en anderen die toegang hebben of gebruik maken van de Service.

Door de Service te benaderen en gebruik te maken van de Service stemt u in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet instemt met een gedeelte van onze voorwaarden mag u geen gebruik maken van de Service.

 

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derde partijen of services die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd.
Wij hebben hier geen controle over en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, privacy policies en / of praktijken van websites of services door derde partijen. Verder stemt u ermee in ervan op de hoogte te zijn dat de American Chiropractic niet verantwoordelijk of verplicht is, direct of indirect, voor schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in combinatie met gebruik van of ondersteuning van zulke inhoud, goederen of services beschikbaar op dergelijke sites en services.
We adviseren u ten zeerste om de gebruiksovereenkomsten en privacy policies van third-party websites en services eerst doorgrondig te lezen.

 

Beëindiging

Wij mogen uw toegang tot onze Service per direct stoppen of onthouden zonder voorgaande waarschuwing of ondersteuning, om welke reden dan ook, inclusief zonder limitatie bij het schenden van de Voorwaarden.
Alle provisies van de Voorwaarden die van nature terminatie moeten overleven zullen terminatie overleven, inclusief, zonder limitatie, eigenaarsprovisie, afwijzing van garantie, schadevergoeding en beperkingen van aansprakelijkheid.
Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlandse wetgeving, zonder te verwijzen naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.
Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen zal niet worden beschouwd als een afstandsverklaring van deze rechten. Indien enige bepaling van deze

Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar door een rechter wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht blijven. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service, en vervangen alle eerdere afspraken die we zouden kunnen hebben tussen ons met betrekking tot de Service.
Aanpassingen

Wij behouden het recht om naar eigen gelang en inzicht deze voorwaarden aan te passen of te vervangen op ieder gewenst moment. Als een herziening materialiseert zullen we dat proberen om minstens 30 dagen van tevoren aan te geven alvorens alle nieuwe bepalingen van kracht zijn. Wanneer en wat exact leidt tot een daadwerkelijke aanpassing is geheel naar ons eigen gelang.
Persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen nimmer met derde partijen gedeeld worden. Om een betere gebruikerservaring te leveren kunnen bepaalde handelingen op de site wel vastgelegd worden middels zogenaamde cookies.

 Voorwaarden boekingen

1. Boeking

U kunt een boeking voor een behandeling maken via de website www.americanchiro.nl, telefonisch, contact formulier of via ons boekingplatform Crossuite. Bij het boeken gaat u akkoord met onze Voorwaarden via het aanvinken van de optie.

2. Kosten

De kosten voor de behandeling vindt u op onze tarievenpagina.

3. Annuleren / No show

Wanneer u uw afspraak niet kunt nakomen, moet u deze 24 uur van te voren telefonisch of per mail afzeggen. Komt u uw afspraak niet na of zegt u uw afspraak minder dan 24 uur af, dan zullen wij genoodzaakt zijn een volledig consultbedrag in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.

4. Betaling

De betaling van de behandeling dient na de behandeling direct of per bank binnen 14 dagen na datering zijn voldaan. De American Chiropractic behoudt het recht om de behandeling direct na consult af te rekenen. Na 14 dagen van het factuurdatum wordt er een kostenloze eerste herinnering verstuurd. Hierna wordt na 14 dagen de tweede herinnering gestuurd met €2,50 administratiekosten. Hieropvolgende wordt er 14 dagen later de laatste herinnering verstuurd met €5,- administratiekosten. Indien er hierna na 14 dagen geen betaling wordt verricht, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

 

Contact

Neem contact op als u vragen heeft over deze Voorwaarden.

 

Disclaimer

De American Chiropractic streeft ernaar om de hoogste kwaliteit te leveren. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de elektronische diensten die wij aanbieden
Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen.
De American Chiropractic aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op deze website, noch door schade door storingen. De American Chiropractic geeft geen garantie voor een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of andere door ons elektronisch aangeboden diensten.

De American Chiropractic aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de American Chiropractic worden onderhouden en waarnaar in links wordt verwezen of die verwijzen naar deze site.

De American Chiropractic behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen.

De American Chiropractic geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op overeenkomsten met De American Chiropractic zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Bij afwijking tussen de gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor.