De volgende brief van het kantoor van Barack Obama over chiropractie van 13 oktober 2008:

 

Beste vrienden,

Ik ben blij dat ik van deze gelegenheid gebruik kan maken om mijn gedachten opnieuw te delen over de rol die artsen van chiropractie (DC) spelen in het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem. Zoals ik al eerder zei, spelen chiropractors een belangrijke rol in ons zorgstelsel en blijf ik me sterk voor jou en jouw patiënten inzetten.

Zoals ik al zei, geloof ik dat er stappen moeten worden ondernomen om de belangrijke zorg van chiropractie behandelaars te erkennen. We moeten onredelijke toegangsbelemmeringen en een discriminerende verzekeringsdekking ongedaan maken zodat Amerikanen, die hoogwaardige chiropractische zorg nodig hebben, er zonder problemen toegang toe hebben. We moeten het scala dat aan chiropractische diensten door Medicare wordt gedekt uitbreiden, de integratie van chiropractors in de gezondheidszorgsystemen van het Department of Veterans Affairs en het Department of Defence vergemakkelijken en een commissie van chiropractie toestaan als professionals in de Commissioned Corps of the U.S. Public Health Service. En nogmaals, in het kader van mijn gezondheidszorgplan zouden veel, zo niet alle, chiropractische diensten worden opgenomen in het voorwaardenpakket, dat wordt aangeboden in het nationale gezondheidsplan.

Amerika staat voor grote uitdagingen in binnen- en buitenland. Om concurrerend te kunnen blijven, moeten we ervoor zorgen dat ons gezondheidszorgsysteem voor elke Amerikaan toegankelijk is. Dat is de reden waarom mijn plan garant staat voor kwaliteit en toegankelijke gezondheidszorg voor alle Amerikanen. Artsen van chiropractie zullen een belangrijke rol gaan spelen bij het bereiken van dit doel. Ik kijk uit naar een sterke relatie met de ACA terwijl we die toekomst samen opbouwen.

 

Vriendelijke groet,

Barack Obama

 

Origineel:

Dear Friends,

 

I am glad to have this opportunity to again share my thoughts on the role doctors of chiropractic play in the American health care system. As I have said before, doctors of chiropractic play an important role in our health care system, and my commitment to you and your patients remains strong.

 

As I have said, I believe steps should be taken to acknowledge the important care provided by doctors of chiropractic. We need to knock down unreasonable barriers of access and discriminatory insurance coverage so Americans in need of quality chiropractic care can access it without difficulty. We need to expand the range of chiropractic services covered by Medicare, facilitate integration of doctors of chiropractic into the health care systems of the Department of Veterans Affairs and Department of Defense, and allow commission of doctors of chiropractic as officers in the Commissioned Corps of the U.S. Public Health Service. And again, under my health care plan, many, if not all, chiropractic services would be included in the benefit package offered in the public plan.

 

America faces challenges both at home and abroad. To remain competitive, we must ensure that our health care system is accessible for every American. That is why my plan ensures quality, accessible heath care for all Americans. Doctors of chiropractic will play an important role in achieving this goal. I look forward to a strong relationship with the ACA as we build that future together.

 

Sincerely,

 

Barack Obama

 

Wilt u meer weten over chiropractie? Ga dan naar onze website www.americanchiro.nl of contact ons per email en/of telefoon.

www.americanchiro.nl or contact us by email and / or telephone.