Beknelde zenuw in rug: uitstraling naar been

 

Een beknelde zenuw in de rug met uitstraling naar een been kan heel pijnlijk zijn. Net als bij een beknelling in de heup of een andere beknelde zenuw kan de pijn allerlei vormen aannemen. Sommige ervaren een scherpe en branderige pijn. Anderen voelen tintelingen, gevoelloosheid of een meer doffe of dove pijn.

In alle gevallen leidt een beknelde zenuw in de rug tot vervelende pijntjes. Dat gebeurt vooral bij het draaien, buigen en tillen. In die situaties is er minder ruimte voor een zenuw. Onder andere een hernia, ischias of spit kan op zo’n moment leiden tot extra klachten.

Dus wilt u een beknelde zenuw in de rug behandelen en zoekt u daarvoor een chiropractor? Dat is wat we doen, door goed vast te stellen wat er precies aan de hand is. We behandelen in Den Haag en Leidschendam-Voorburg, waar we vanuit onze praktijken vaststellen hoe we u daar het best mee kunnen helpen.

Tintelingen, pijn of gevoelloosheid

Door de beknelde zenuw in de rug kunnen zich verschillende soorten pijn voordoen:

  • Scherpe of branderige pijn
    In sommige gevallen is de pijn heel scherp of branderig. U voelt een pijnscheut, vooral op het moment dat u een verkeerde beweging maakt. Het is soms lastig inschatten welke bewegingen u wel of niet kunt maken.
  • Gevoelloosheid of doffe pijn
    De pijn kan ook veel meer dof zijn. In dat geval voelt u wel dat u pijn heeft, maar heeft dit een meer zeurend en rustig karakter. Een beknelde zenuw kan er zelfs toe leiden dat u even helemaal geen gevoel meer hebt in bijvoorbeeld een (deel van uw) been.
  • Tintelingen en prikkelingen
    Anderen ervaren tintelingen en prikkelingen. Het is lastig om aan te geven waar dit precies zit, omdat het zich in een groot gebied rondom de rug en bij het been voor kan doen.

Welke pijn u precies ervaart bij een beknelde zenuw in de rug met uitstraling naar het been hangt helemaal van de situatie af. Wij zorgen er als chiropractor in Den Haag en Leidschendam-Voorburg voor dat we vaststellen wat er precies aan de hand is. Vanuit de pijn die u ervaart en de oorzaak die we achterhalen starten we met de behandeling.

Oorzaken: sportblessures en verkeerde houdingen

Een beknelde zenuw in de rug met uitstraling naar een been kan een aantal verschillende oorzaken hebben. Bij sommigen gaan het om een sportblessure. Door een verkeerde beweging of een impact raakt een zenuw bekneld. Dat doet vervolgens pijn, leidt tot gevoelloosheid of tot een van de andere beschreven klachten. Op een vergelijkbare manier kan ook een (auto)ongeluk of een andere flinke klap tot deze klachten leiden.

Aan de andere kant kunnen de klachten veel meer geleidelijk ontstaan, bijvoorbeeld door een verkeerde houding. Staat u lang in een verkeerde houding? Of slaapt u in een houding die helaas niet goed blijkt voor de rug? De zenuwen in bijvoorbeeld de ruggenwervel kunnen bekneld raken. Dat kan vervolgens leiden tot pijn in uw been. De pijn straalt uit, omdat de zenuwen de verschillende delen van het lichaam met elkaar verbinden.

Wij stellen vast wat er aan de hand is, voordat we daarvoor als chiropractor in Den Haag en Leidschendam-Voorburg de behandeling starten. Soms ervaart u de pijn op een plek waar de beknelling helemaal niet zit. Door goed te kijken naar de onderlinge verbindingen helpen we de behandeling zo gericht mogelijk aan te bieden. We verhelpen de pijn en voorkomen bovendien dat die weer snel terug kan komen.

Behandeling in Den Haag en Leidschendam-Voorburg

Zoekt u naar de behandeling van een beknelde zenuw in de rug? Als chiropractor in Den Haag en Leidschendam-Voorburg stellen we altijd eerst vast wat er precies aan de hand is. We horen graag welke klachten u ervaart en hoe de pijn zich uit. Het type pijn, de plek daarvan en eventueel uitstralen naar het been helpen ons om vast te stellen waar het om gaat.

Vervolgens zorgen we er vanuit de ruggenwervel en het zenuwstelsel voor dat we daarvoor de juiste behandeling kiezen. We maken de zenuw weer vrij van de beknelling. Bovendien bepalen we wat de oorzaak is voor het knel komen te zitten. Als het gaat om een verkeerde houding of slapen in een slechte houding helpen we dit voortaan te voorkomen. Op die manier maken we het risico kleiner dat u er opnieuw mee te maken zal krijgen.

Beknelde zenuw in rug: uitstraling naar been

Als er sprake is van een beknelde zenuw in de rug is het belangrijk om vast te stellen waar dat precies door komt. Dus voelt u een uitstraling naar een been? De kans bestaat dat de problemen zich helemaal niet in het been bevatten, en ook niet in de buurt daarvan. Het kan veel hoger zitten in de rug. Wij stellen vast waar de pijn ontstaat. Vervolgens lossen we de beknelling op. De zenuw raakt niet langer afgekneld, waardoor de pijn in zowel de rug als in het been zal verdwijnen.

Vragen over een beknelde zenuw in rug met uitstraling naar been of onze chiropractische zorg in het algemeen? Bel ons op telefoonnummer 070 666 7777, stuur ons een e-mail naar info@americanchiro.nl of gebruik het online contactformulier. Dan nemen we snel contact met u op.